Menu

Studio Vaovao Mahafaly

Ity no pejin’ny Studio Vaovao Mahafaly

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6