Menu

Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara

Ny HVMM na Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara dia … (tohizo)

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6