Menu

Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara

Ny HVMM na Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara dia … (tohizo)

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15