Menu

Sampana Vehivavy

Misy ny sampana vehivavy eto anivon’ny Fiangonana, ity ny pejiny (tohizo)

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18