Menu

Miasa ho an’ny Hopitaly Vaovao Mahafaly

Ity ny pejin’ny Mission any Mandritsara

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6