Menu

Mahatsara

Pejin’ny Asa Fitoriana any Mahatsara

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6