Menu

AZA MANAO ADALADALA

Hatramin’ny andro nanotan’ireo olombelona voalohany ka mandrak’ankehitriny dia tsy mitsahatra mitombo ny faharatsiana. Ampy anaporofoana izany ny famakina ireo […]

Hatramin’ny andro nanotan’ireo olombelona voalohany ka mandrak’ankehitriny dia tsy mitsahatra mitombo ny faharatsiana. Ampy anaporofoana izany ny famakina ireo lohatenin-gazety mivoaka isanandro. Raha « ratsy » toy izany izao vanim-potoana izao, dia inona no fahendrena ho an’ny mpino ? Zavatra roa mifameno no voalazan’ireo andininy ireo :

1- Aza misary adala fa mbà hendry. Ny misary adala dia ireo mahalàla tsara ny toeran’ny zanak’Andriamanitra misy azy kanefa tsy mandeha tahaka ny zanaky ny mazava araka izay iantsoan’Andriamanitra azy fa « milalao ota» (Efe.5 :1-14).

2- Hararaoty ny fotoana. Ny fanaovana adaladala dia soloy famantarana ny sitrapon’Andriamanitra ary ny fimamoana divay soloy fifenoana ny Fanahy Masina mba hahaizantsika mitondra tena tsara ho voninahitry ny Tompo (Efe.5 :17-21).

 

Ho tonom-bavaka fanaontsika amin’izao fiandohan’ny taona izao anie ny fivavak’I Mosesy hoe :

« Ampianaro hanisa tsara ny andronay izahay, mba hahazoanay fo hendry.  »

(Salamo 90 :12)

 

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM