Menu

Fiofanana

Ireo fiofanana / centre de formation misy eto anivon’ny FFBBM sy ireo miara miasa aminay

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15