Menu

Fiangonana Batista Biblika Ankadifotsy

FBB Ankadifotsy

Ny FBB Ankadifotsy na ny Fiangonana Batista Biblika Ankadifotsy dia isan’ny mpikambana ao amin’ny Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara.

Araka izany dia eto amin’ny faritra Ankadifotsy Antananarivo no misy azy, ny marimarina kokoa dia  Ambodivona andamosin’ny ‘transfo’ an’ny Jirama. Ny fiangonana dia nijoro efa ho 30 taona eo ho eo izao.

Ny mpitandrina :  Pst  Célestin RASOLONJATOVO.

Fandaharam-potoana

Fanompoam-pivavahana alahady :

  • 8 ora sy 30′ : Fiaraha-mivavaky ny mambra
  • 9 ora : Fanompoam-pivavahana ho an’ny rehetra
  • 11 ora : Sekoly Alahady ho an’ny ankizy, zatovo, tanora, lehibe
  • 3 ora  hariva : Fianarana soratra Masina ho an’ny rehetra
  • 4 ora hariva : Antoko-mpihira

Ny fotoana andavan’andro :

Alarobia

  • 6 ora  maraina : Fampianarana

Sabotsy

  • 2 ora sy 30′  hariva : Club Ankizy, zatovo, Tanora,Vehivavy
  • 4 ora  hariva : Antoko-pihira

Toerana misy azy

Tranokala Ofisialy :  https://www.batista-ankadifotsy.org/