Menu

Fiangonana Batista Biblika Andavamamba Isotry

Niforona ny taona 1970 ny Fiangonana Batista Biblika Andavamamba Isotry na FBBAI dia isan’ireo fiangonana ao anatin’ny Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara(FFBBM).

Ny Fiangonana Batista Biblika Andavamamba Isotry na FBBAI dia isan’ireo fiangonana ao anatin’ny Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara(FFBBM).

Niforona ny taona 1970 ny fiangonana ary vao avy nankalaza an’Andriamanitra noho ny nahatratrarany ny faha 40 taonany ny taona 2010 teo.

Rehefa niovaova toerana niangonana an-taonany maro ny fiangonana dia eto amin’ny faritra Andavamamba – Anjezika no misy azy amin’izao fotoana izao. Eo alohan’ny « lavage » raha amin’iny làlana mankany Anosipatrana iny.

Ny Loholona no tompon’andraikitra voalohany amin’izao fotoana izao raha i Pasteur RAMIARISON Andrianome no nitondra ny fiangonana teo aloha, izay lasa nitsabo-tena any am-pita. Efa tompon’andraikitra voalohany tao ihany koa i Pasteur RAZAFIMAHARO Fréderic.

« Jehovah no vatolampy fonenana… Aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra »,

Salamo 71:3, 103:2b

FANDAHARAM-POTOANAN’NY FIANGONANA

Fotoam-pivavahana alahady:

 • 8h00 – 9h00: fianarana batisa na sekoly alahady ho an’ny lehibe
 • 9h00 – 11h00: fanompoam-pivavahana ho an’ny rehetra
 • 11h00 – 12h00: fandraisana ny fanasan’ny Tompo
 • 2h30 – 3h30: fampianarana miampy ady hevitra
 • 3h30 –  4h00: fivoriana sy fiaraha-mivavaka
 • 4h00 – 5h00: fianaran-kira grande chorale

Fotoana andavan’andro:

– Alarobia

 • 5h30 – 6h30 hariva: fianarana tenin’Andriamanitra mitohy

– Sabotsy

 • 2h00 – 3h30: sekoly asabotsy ho an’ny ankizy sy ny zatovo
 • 3h30 – 5h00: fampianarana ho an’ny tanora – fianaran-kira tanora

ASA FITORIANA FILAZANTSARA ATAON’NY FIANGONANA

Betsaka ny toerana anaovan’ny fiangonana asa amin’izao fotoana izao.

Santionany amin’izany ny any:

 • Manakambahiny kely – Ambatondrazaka misy an’i Pasteur Vonjy zanaky ny FBBAI no mitondra any
 • Menabe – Ambohimandroso misy an’i Pasteur Jean Pierre zanaky ny fiangonana koa ny mitondra any
 • Imerintsiatosika ( fiarahamiasa amin’ny FBB Ivandry)
 • Toliary (fiarahamiasa amin’ny FBB Ankadifotsy – Iavoloha)

TOERANA MISY NY FIANGONANA

Andavamamba Ilanivato, eo alohan’ny « lavage » (tetezana Ilanivato) raha amin’iny làlana mankany Anosipatrana iny.