Menu

Ekipa Informatika

Ireto ny ekipa informatika mitantana sy ireo kristiana manolo tanana rehetra amin’ny famolavolana ity tranokala ity :

Adminitstrateurs :

  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Développeurs :

  • ANDRIANARISON  Miradontsoa Asafa (Andavamamba)
  • RATEFY Setra (France)

Rédacteurs / Intégrateurs

  • RAKOTONDRABE H. Laingohenintsoa (Andavamamba)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Web radio :

  • RAHARISON Laza (Ankadifotsy)
  • RAVANOMANDA Tianarivelo (Ankadivato)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Hébergement :

  • RAVANOMANDA Tianarivelo (PHPNet)

Raha misy fanamarihina na fanovana mila atao amin’ity site ity dia azonao atao ny mandefa email aminay amin’ity rohy ity na mifandray mivantana amin’ireo voalaza etsy ambony ireo.

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18