Menu

Contact

Ireto ny adiresy sy laharana ahafahana mifandray aminay

Adiresy

  • Lot II L 10 Bis Ankadivato
    Antananarivo (101)
    Madagasikara

Serasera

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18