Menu

Sampana Vehivavy

Misy ny sampana vehivavy eto anivon’ny Fiangonana, ity ny pejiny (tohizo)

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6