Menu

Radio Batista Biblika

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

 

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15