Menu

Radio Batista Biblika eto Madagasikara

Afaka mihaino RADIO an’ny Batista Biblika eto Madagasikara ianao izao, cliquer-o ny play amin’ny lecteur hitanao eo ambany

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15