Menu

Radio Batista Biblika eto Madagasikara

Afaka mihaino RADIO an’ny Batista Biblika eto Madagasikara ianao izao, cliquer-o ny play amin’ny lecteur hitanao eo ambany

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18