Menu

Miasa ho an’ny Hopitaly Vaovao Mahafaly

Ity ny pejin’ny Mission any Mandritsara

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15