Menu

MIENDRIKA JESOSY handray ny voninahitra

Efa mahazatra antsika ny manome voninahitra ny Tompo, milaza ny hatsarany amin’ny vavantsika. Tsy ny vava fotsiny anefa no […]

Efa mahazatra antsika ny manome voninahitra ny Tompo, milaza ny hatsarany amin’ny vavantsika. Tsy ny vava fotsiny anefa no tokony hanomezantsika voninahitra an’i Jesosy, fa ny fiainantsika manontolo mihintsy.

Rehefa mijery ny fiainanao ve ny tsy mino dia mahita fa tsara izao Jesosy tompoinao izao ? Miasa ho fanomezam-boninahitra ny Tompo ve isika eo amin’ny fiainantsika sa mikatsaka voninahitra ho an’ny tenantsika ihany ? Ny fanekeko fa « miendrika handray ny voninahitra rehetra » Jesosy dia midika avy hatrany fa laviko eo amin’ny fiainako ny fitadiavako voninahitra ho an’ny tenako. Ny ezaka rehetra ataoko noho izany, dia ny mba hahitan’ireo rehetra mifanerasera amiko ny hatsaran’ny Tompo izay arahiko rehefa mahita ny fiainako izy ireo.

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM