Menu

MIENDRIKA JESOSY handray ny saotra

Na inona na inona ananantsika, dia noraisintsika avy tamin’Andriamanitra (1Kor.4 :7). Ny famonjena antsika indrindra indrindra, dia mbola fanomezana […]

Na inona na inona ananantsika, dia noraisintsika avy tamin’Andriamanitra (1Kor.4 :7). Ny famonjena antsika indrindra indrindra, dia mbola fanomezana avy amin’Andriamanitra koa. Tsy noho ny fahamendrehantsika no nahazoantsika ny fiainana mandrakizay, fa noho ny fanavotana nataon’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana. Raha tsy teo izany fanavotana izany, dia zava-poana avokoa ny fiainantsika manontolo :

Fa inona moa no soa ho azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?

    — (Mat.16 :26).

Fototry ny fiainantsika manontolo ny famonjena nataon’i Jesosy. Rariny loatra noho izany raha atolotsika azy ny fisaorantsika manontolo satria mendrika izany Izy.

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM