Menu

MIENDRIKA JESOSY handray ny harena

  Ny « harena » dia entina milaza izay rehetra mety ho fananana : vola, trano, omby, fiara, fanaka, […]

 

Ny « harena » dia entina milaza izay rehetra mety ho fananana : vola, trano, omby, fiara, fanaka, fitaovana, sns. Ilay matoanteny ampiasaina hoe « handray » dia azo adika koa hoe « haka » : ny Zanak’Ondry izay novonoina dia miendrika haka ny harentsika. Mety manahirana ny saina ihany ary mety hampikomy ny sasany mihintsy aza hoe : ahoana moa fa zavatra ahy ve dia ho alainy ? Manana zo hanao an’izany izy satria Azy ny zavatra rehetra. Isika kosa dia mpitantana manao izay sitrapony sisa. Amin’izay ilàn’ny Tompo zavatra na inona inona, dia mamoaka ny mpitantana. Indrisy moa, fa araka ny fomba fiteny dia ny poketra no miova fo farany indrindra eo amin’ny olona. Anjaranao ny manontany ny Tompo ny amin’izay asa fampandrosoana ny fanjakany tiany anomezana izany harena nampitantanany anao izany. Miendrika hanolorantsika ny harentsika ny Tompo.

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM