Menu

MIENDRIKA JESOSY handray ny fahendrena

Ny « fahendrena » dia ny fahaizana mampiasa tsara ireo lalàna mifehy ny tontolo manodidina (zava-boaary, fiaraha-monina, …). Ny […]

Ny « fahendrena » dia ny fahaizana mampiasa tsara ireo lalàna mifehy ny tontolo manodidina (zava-boaary, fiaraha-monina, …). Ny olona hendry izany dia azo lazaina ho olona mahay.

Maro amintsika zanak’Andriamanitra no nandrato fianarana ambony ka nahazo diplaoma. Iza no tena misitraka izany fahaizantsika izany ? Matetika ireo mpampiasa antsika dia manao ny fomba rehetra mba hanomezantsika izay fara-fahaizantsika ho tombontsoan’ny orinasa. Rariny izany satria manakarama antsika izy ireo.

Tokony hoeritreretintsika kosa ny hoe : « ahoana no mba ahazoan’i Jesosy tombony amin’izao fahaizana ananako izao ? » satria mendrika hanolorantsika ny fahaizantsika rehetra ny Tompo.

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM