Menu

Seminera Batista Biblika eto Madagasikara

Ity no pejin’ny Seminera Batista Biblika eto Madagasikara.

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15