Menu

Seminera Batista Biblika eto Madagasikara

Ity no pejin’ny Seminera Batista Biblika eto Madagasikara.

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6