Menu

Institut Biblique de Genève

Ity no pejin’ny Formation Institut Biblique de Genève.

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18