Menu

Institut Biblique de Genève

Ity no pejin’ny Formation Institut Biblique de Genève.

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6