Menu

Fiofanana

Ireo fiofanana / centre de formation misy eto anivon’ny FFBBM sy ireo miara miasa aminay

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6