Menu

Fiangonana Batista Biblika Ankadifotsy

FBB Ankadifotsy

Ny FBB Ankadifotsy na ny Fiangonana Batista Biblika Ankadifotsy dia isan’ny mpikambana ao amin’ny Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara.

Araka izany dia eto amin’ny faritra Ankadifotsy Antananarivo no misy azy, ny marimarina kokoa dia  Ambodivona andamosin’ny ‘transfo’ an’ny Jirama. Ny fiangonana dia nijoro efa ho 18 taona eo ho eo izao.

Ny mpitandrina tompon-toerana ao dia Pst  Célestin RASOLONJATOVO.

Fandaharam-potoana

Fanompoam-pivavahana alahady :

 • 8h30 : Fiaraha-mivavaky ny mambra
 • 8h40 : Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
 • 9h00 : Fanompoam-pivavahana ho an’ny rehetra
 • 11h00 : Sekoly Alahady ho an’ny ankizy, zatovo, tanora, lehibe
 • 3h00 PM : Fianarana soratra Masina ho an’ny rehetra
 • 4h00 PM : Antoko-mpihira

Ny fotoana andavan’andro :

Alarobia

 • 2h00PM : Club des Jeunes Mamans

Zoma

 • 18h : Tanora

Sabotsy

 • 2h30 : Club Ankizy, zatovo, Tanora (indraindray)
 • 2h30 : Vehivavy
 • 4h00 PM : Antoko-pihira

Toerana misy azy

Tranokala Ofisialy : https://batistankadifotsy.wordpress.com