Menu

Ekipa Informatika

Ireto ny ekipa informatika mitantana sy ireo kristiana manolo tanana rehetra amin’ny famolavolana ity tranokala ity :

Adminitstrateurs:

  • ANDRIANARISON  Miradontsoa Asafa (Andavamamba)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Développeurs Web:

  • ANDRIANARISON  Miradontsoa Asafa (Andavamamba)

Rédacteurs / Intégrateurs

  • RAKOTONDRABE H. Laingohenintsoa (Andavamamba)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Web radio :

  • RAHARISON Laza (Ankadifotsy)
  • RAVANOMANDA Tianarivelo (Ankadivato)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Hébergement :

  • RAVANOMANDA Tianarivelo (PHPNet)

Raha misy fanamarihina na fanovana mila atao amin’ity site ity dia azonao atao ny mandefa email aminay amin’ity rohy ity na mifandray mivantana amin’ireo voalaza etsy ambony ireo.

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15