Menu

Ekipa Informatika

Ireto ny ekipa informatika mitantana sy ireo kristiana manolo tanana rehetra amin’ny famolavolana ity tranokala ity :

Adminitstrateurs:

  • ANDRIANARISON  Miradontsoa Asafa (Andavamamba)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Développeurs Web:

  • ANDRIANARISON  Miradontsoa Asafa (Andavamamba)

Rédacteurs / Intégrateurs

  • RAKOTONDRABE H. Laingohenintsoa (Andavamamba)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Web radio :

  • RAHARISON Laza (Ankadifotsy)
  • RAVANOMANDA Tianarivelo (Ankadivato)
  • RAHAJAHARIZAFY Henintsoa (Andavamamba)

Hébergement :

  • RAVANOMANDA Tianarivelo (PHPNet)

Raha misy fanamarihina na fanovana mila atao amin’ity site ity dia azonao atao ny mandefa email aminay amin’ity rohy ity na mifandray mivantana amin’ireo voalaza etsy ambony ireo.

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6