Menu

Contact

Ireto ny adiresy sy laharana ahafahana mifandray aminay

Adiresy

  • Lot II L 10 Bis Ankadivato
    Antananarivo (101)
    Madagasikara

Serasera

Fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondran-tena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana.

I Timoty 3:15